BIZ bestuursnieuws

BIZ bestuursnieuws

Graag geven wij u een inkijkje in de hoofdzaken die spelen tijdens onze maandelijkse bestuursoverleggen.

Hoe ziet de opzet van een overleg eruit?
Elke maand behandelen wij de binnengekomen berichten en/of aanvragen (afhankelijk van de sluiting van de aanvraagperiode), daarnaast schuift de centrummanager het eerste kwartier aan zodat wij elkaar op de hoogte brengen van wat er speelt in de binnenstad. Veelal nodigen wij ook partners en/of aanvragers uit om in gesprek te gaan.

Algemene Ledenvergadering
De afgelopen maanden hebben wij ons onder andere veel bezig gehouden met de organisatie en invulling van de Algemene Ledenvergadering, deze vond plaats op 19 november jl. Tijdens deze avond keken wij terug op 2019 en blikten we kort vooruit op 2020. Daarnaast werden er presentaties gegeven door Haarlem Centraal, Haarlem Marketing en hebben we het heugelijke feit gedeeld dat gemeente en BIZ overgaan tot de implementatie van passantenmetingen. City Traffic gaat 20 passantenmeetpunten installeren in de binnenstad. Zo wordt ons speerpunt ‘meten=weten’ in uitvoering gebracht. Tevens hebben we middels een online tool alle aanwezigen gevraagd naar hun mening over een aantal punten, zoals de vraag: “Wat kan de BIZ anders doen in 2020 om meer bezoekers naar de stad te trekken?”.

Bekijk hier alle presentaties.

Bekijk hier de mentimeter uitkomsten.

Samen de binnenstad op de kaart zetten
Wij willen alle aanwezigen bedanken voor u voor het in ons gestelde vertrouwen en de ondersteuning voor het gevoerde beleid. De vele enthousiaste reacties die we hebben ontvangen zijn een enorme inspiratiebron voor ons om door te gaan met het ingevoerde BIZ beleid en zo samen met alle ondernemers de binnenstad van Haarlem op de kaart te zetten.

Op naar 2020!
Momenteel zijn wij druk bezig met de laatste zaken af te ronden van dit jaar en kijken we vooruit op een nieuw bestuursjaar. Wij wensen iedereen een succesvolle decembermaand en fijne feestdagen! Graag zien we u weer in het nieuwe jaar!