Ook in 2021 zien we jullie aanvragen weer graag tegemoet!

Ook in 2021 zien we jullie aanvragen weer graag tegemoet!

Heeft u een klein of groot project dat plaatsvindt in de binnenstad van Haarlem en wilt u een BIZ bijdrage aanvragen? Dat kan. Graag zelfs!

Hoe doe ik een aanvraag?

Op deze website van de BIZ Binnenstad Haarlem kunt u het aanvraagformulier invullen dat in behandeling zal worden genomen door de BIZ. U kunt het aanvraagformulier online invullen en versturen.

Wat hoort deze aanvraag te bevatten?

Naast het indienen van het aanvraagformulier wordt van u verwacht dat er een begroting voor de activiteit wordt toegestuurd. Het begrotingsformat is ook te vinden en te downloaden op deze website.

De aanvraag wordt o.a. beoordeeld op de volgende aspecten:

  • Professionaliteit van de aanvraag en een professionele aanpak van de activiteit(en)
  • Of de aanvraag leidt tot directe economische spin-off voor ondernemers in de binnenstad.
  • Hoe het project bijdraagt aan meer bezoekers in de binnenstad, een langere verblijfsduur, verhoging van besteding per bezoeker en het aantrekken van bezoekers van buiten Haarlem.
  • Of het project bijdraagt aan en/of impact maakt op regionaal, nationaal of internationaal niveau.
  • Het bereik en de zichtbaarheid van het project en of het bijdraagt aan de positionering van de binnenstad.
  • Of de achterban (of een vertegenwoordiging daarvan) betrokken is bij het project/de aanvraag?*

*Doet u bijvoorbeeld een aanvraag vanuit retail of met retailbelang, betrek dan Haarlem Centraal of zorg voor consensus met Haarlem Centraal. Doet u een aanvraag vanuit horeca en/of marketing, zorg dat u KHN Haarlem en/of Haarlem Marketing al hebt betrokken bij deze aanvraag. Kortom: zorg ervoor dat partners en/of een vertegenwoordiging van de achterban betrokken zijn en instemmen met de aanvraag. Dit vergroot de kans op het honoreren van de aanvraag aanzienlijk.

Belangrijke informatie

  • Bij het doen van een aanvraag ontvangt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • De aanvragen worden normalerwijs 3 maal per jaar behandeld. De uiterste inlevertermijnen zijn 1 maart, 1 juni & 1 oktober. Door de coronacrisis is dit in 2020 anders geweest en heeft de BIZ aanvragen meer ad hoc en maandelijks behandeld. In 2021 zal weer terug worden gegaan naar de oude structuur. Aanvragen die niet voldoen aan deze en andere voorwaarden zullen dus ook niet worden behandeld. Het is daarom van belang al vroegtijdig na te denken over het doen van een aanvraag.
  • De beoordeling van de aanvragen vindt binnen vier weken na de uiterste inlevertermijn plaats.
  • Op moment dat de aanvraag is gehonoreerd ontvangt de BIZ na uitvoeren en afronding van de activiteit graag een verantwoording en evaluatie over de behaalde resultaten. Op basis daarvan zal het volledige bedrag toegekend worden.