Schagchelstraat: uniek in de binnenstad

Schagchelstraat: uniek in de binnenstad

Hoe onderscheidt de Schagchelstraat zichzelf als unieke winkelstraat in het centrum? Niko Vonk deelt, namens het bestuur van ondernemersvereniging Schagchelstraat.nl, hun verhaal.

Oprichten van een ondernemersvereniging
De Schagchelstraat is sterk gemêleerd van karakter; de variatie in winkels is er groot. Daarnaast tref je er ook woonpanden en zelfs garagedeuren aan. De straat loopt evenwijdig aan de Grote en Kleine Houtstraat en er is doorloop van winkelend publiek. Om ervoor te zorgen dat de Schagchelstraat een unieke winkelstraat werd in de binnenstad is ongeveer 8 jaar geleden de ondernemersvereniging Schagchelstraat.nl opgericht. Vanuit een gevoel van saamhorigheid zijn vrijwel alle ondernemers (zowel retail als horeca) enthousiast mee gaan werken aan het gezamenlijk belang: het maken van de Schagchelstraat tot een straat die bekend is en waar men graag naar toe gaat.

Op de kaart zetten
Met regelmaat organiseert de vereniging straatactiviteiten. Soms als straat alleen, vaak ook aanhakend bij de activiteiten in het gehele centrum. Steeds wordt daarbij gezocht naar het eigen karakter. Zo doet men mee met Kunstlijn, en profileert ze zichzelf door het toevoegen van een kunstig stippenpatroon in de straat. Men doet mee aan de kerstmarkt, en tovert de straat daarbinnen om tot ’t Straatje van Emma. Zo laat men zichzelf steeds zien en toont zij haar gastvrijheid, altijd aansluitend bij het karakter van de straat: kwaliteit en ambachtelijkheid. Op de dag zelf draagt een evenement niet direct bij aan een hogere omzet, maar het wordt gezien als een investering.

Diversiteit van de binnenstad
Natuurlijk heeft de Schagchelstraat belang bij Haarlem als geheel. Zij vinden dat als elke straat uniek is, dat daardoor de stad als geheel aantrekkelijk wordt. Diversiteit geeft het centrum meerwaarde. Niemand zit te wachten op een binnenstad die een spiegelbeeld is van een andere. Zou het niet mooi zijn, vertelt Niko, wanneer juist diversiteit centraal staat in Haarlem? Evenementen zijn dan de momenten waarop die diversiteit herkenbaar wordt gemaakt voor alle bezoekers. In ieder geval is dit de richting die de Schagchelstraat volgt. Als vereniging vraagt zij contributie aan haar leden. Van die contributie kunnen speciale uitgaven bekostigd worden, zoals onderhoud van de website en het toevoegen van extra verlichting en groen in de straat. Ook is hierdoor bijvoorbeeld een bloemetje mogelijk voor een nieuwkomer in de straat. Ook vraagt de vereniging bij het BIZ bestuur een bijdrage aan voor evenementen. Haar ervaring is, dat dit goed verloopt wanneer je heel duidelijk aangeeft wat het plan is en welke middelen daarvoor nodig zijn.