Woord van de voorzitter

Woord van de voorzitter

Beste ondernemers,

1 januari jl. was het dan zover: de start van de BIZ-binnenstad Haarlem.
Als bestuur hebben we achter de schermen hard gewerkt om een aantal ‘speerpunten’ die we tijdens de laatste vergadering aan jullie gepresenteerd hebben, ook daadwerkelijk om te zetten in daden.

Samenwerking
Er is een samenwerkingsverband met Haarlem Marketing en Gemeente Haarlem (evenementenbeleid) en de BIZ is inmiddels vertegenwoordigd in de evenementencommissie. Daarnaast is er een aantal malen overleg geweest met Haarlem Centraal over hoe we onze krachten beter kunnen bundelen, initiëren en hoe we de nieuwe straatverenigingen kunnen laten aansluiten bij Haarlem Centraal. Daarnaast is er een samenwerking met Haarlem Centraal met betrekking tot de aanvragen van straatverenigingen, welke hiervan zijn ‘straat overstijgend’?

Meten = weten
Samen met de Gemeente zijn wij tot aanschaf van passantenmeetpunten door City Traffic overgegaan. Middels deze passantenmetingen kan er veel beter inzicht in de bezoekersstromen in het algemeen (per straat) gekregen worden, in het effect van evenementen, gevolgen van werkzaamheden in de stad etcetera. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan alle ondernemers.

Communicatie
Een website is inmiddels ontworpen, een digitaal aanvraagformulier voor mogelijke geldelijke ondersteuning vanuit de BIZ, naast de afspraak een vast onderdeel van de CMG nieuwsbrief te zijn om jullie op de hoogte te houden en uiteraard deze nieuwsbrief, die we jullie eenmaal per kwartaal willen doen toekomen.

Uiteraard hebben we ook diverse aanvragen ondersteund. Een greep uit de aanvragen waaraan de BIZ tot nu toe een bijdrage heeft geleverd: Theater aan de Toog, Bloemencorso, Shopping Night, Spaarnestad concert, activiteiten van verschillende straatverenigingen en Haarlem Jazz & More. De huidige aanvraagronde loopt tot 1 maart, dus heb jij een leuk idee voor een project in de binnenstad dat voldoet aan onze doelstellingen, dien dan een aanvraag in via onze website.

Wij zien uit naar een nog intensievere samenwerking om onze mooie binnenstad nog aantrekkelijker te maken en zijn benieuwd naar jullie reacties en opmerkingen en hopen jullie allen te mogen treffen op onze eerstvolgende bijeenkomst.

Met bruisende BIZ groeten,

Pals Brust