Wordt u de nieuwe voorzitter of secretaris?

Wordt u de nieuwe voorzitter of secretaris?

Yvonne van Popta (secretaris) en Pals Brust (voorzitter) hebben het bestuur te kennen gegeven dat zij hun huidige bestuursfuncties helaas niet goed meer kunnen combineren met hun drukke werkzaamheden, waardoor er 2 posities in het BIZ bestuur beschikbaar komen. Bent u of kent u iemand:

  • Met een bestuurlijke achtergrond en/of ervaring;
  • Die verwantschap heeft met Haarlem en de (culturele) ondernemers in Haarlem;
  • Die naast de maandelijkse vergaderingen ook tijd beschikbaar heeft voor stakeholdersbijeenkomsten;
  • Die zo nu en dan ook beschikbaar is om vergaderingen gerelateerd aan BIZ activiteiten bij te wonen (ledenvergaderingen, contact met gemeente, contact met bewoners/ wijkraden)?

Neem dan met ons contact op via: bestuur@bizbinnenstadhaarlem.nl