Wat wij doen

Samen sterk in een aantrekkelijke binnenstad

De Bedrijven Investeringszone (BIZ) Binnenstad Haarlem heeft als doel om meer bezoekers naar de binnenstad van Haarlem te trekken, die langer verblijven en meer besteden.

De BIZ wordt gefinancierd door onder andere ondernemers in de horeca en detailhandel en culturele instellingen die actief zijn in de Haarlemse binnenstad. De BIZ ondersteunt activiteiten die het economisch functioneren van de binnenstad op korte en lange termijn versterken. Dit doet de BIZ door te investeren in projecten van kleine gebiedsgerichte initiatieven tot grote binnenstedelijke projecten die het verschil maken en welke zonder de bijdrage van de BIZ niet van de grond zouden komen.

Promotie en marketing

Het bezoekersaantal groeit in de komende vijf jaar door het aanboren van meer en grotere doelgroepen, zoals de zakelijke bezoekers, de nieuwsgierige (internationale) bezoekers en de herhaalbezoekers. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende kernwaarden: oorspronkelijk, kwaliteit en menselijke maat. Met het gekozen merktype “Explorer” wordt de promotie van Haarlem doorgezet. De BIZ investeert onder andere in sfeerverlichting voor de hele binnenstad, professionele marketing van de binnenstad en de organisatie van (kleinschalige) evenementen.

Samenwerking en communicatie

De komende vijf jaar wordt geïnvesteerd in professionalisering van de BIZ-organisatie. Het doel hiervan is het verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen ondernemers.

Zo investeert de BIZ bijvoorbeeld in communicatie met haar achterban (via website, vergadering, nieuwsplatform), het opzetten en verbeteren van de straatverenigingen via Haarlem Centraal, het contact en hulp tussen ondernemers en andere partijen via een Centrum Manager en het stimuleren van gezamenlijke activiteiten en events via sponsoring.

Aantrekkelijke openbare ruimte, veiligheid en bereikbaarheid

Het verblijfsklimaat in de binnenstad is op alle plekken schoon, heel en veilig. Daarvoor zijn een goede openbare ruimte, functionele straatverlichting en een aantrekkelijk straatbeeld essentieel. De voor Haarlem typerende combinatie van ‘oud en nieuw’ wordt gekoesterd en versterkt. Een aantrekkelijke openbare ruimte, veiligheid en bereikbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor een. Concurrerende binnenstad. De BIZ wil in deze thema’s investeren als het gaat om belangenbehartiging en onderzoek. Een grotere verantwoordelijkheid ligt bij de overheid, waar we nauw mee samenwerken.

Duurzaamheid en innovatie

Haarlem staat aan het begin van een transitie naar een circulaire economie. De gemeente heeft stevige ambities als het gaat om duurzaamheid en circulaire economie.

De binnenstad sluit aan op de programma’s rond duurzaamheid die op stedelijk niveau zijn ontwikkeld: stedelijke distributie, circulaire economie, energietransitie en klimaatneutraal. De binnenstad wil door concrete maatregelen een flinke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Haarlem. De Haarlemse binnenstad is ervan overtuigd dat een circulaire binnenstad kansen biedt. Uit onderzoek blijkt dat ‘circulair denken’ bijdraagt aan innovatie, nieuwe arbeidsplaatsen en bedrijvigheid creëert, een positieve economische impact heeft en direct bijdraagt aan een duurzame samenleving.

Het bestuur

De BIZ heeft een representatief bestuur waarin zowel ondernemers in de detailhandel zijn vertegenwoordigd als horecaondernemers, de culturele sector en de zakelijke dienstverlening.

Het bestuur van BIZ Binnenstad Haarlem bestaat uit:

Allert Sierksma

Voorzitter

Pals Brust

Algemeen bestuurslid

Justin Stuy

Penningmeester

Hildo Makkes v.d. Deijl

Koninklijke Horeca Nederland

Marijke Mul

Haarlem Centraal

Ann Demeester

Bestuurslid cultuur

Heeft u een project in de binnenstad van Haarlem?

Heeft u een klein of groot project dat plaatsvindt in de binnenstad van Haarlem en wilt u een BIZ bijdrage aanvragen, vul dan het aanvraagformulier in en wij zullen uw aanvraag in behandeling nemen.