Wie is de BIZ?

De BIZ is van iedere ondernemer in de binnenstad. Het bestuur van de BIZ is een afspiegeling van de bijdrageplichtigen uit de binnenstad. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eis die dit voorschrijft. De bestuursleden voeren het Plan van Aanpak uit (dat op hoofdlijnen sturing biedt aan het toekennen van aanvragen).
Het hele bestuur zet zich op vrijwillige basis in en legt rekening en verantwoording af door het opstellen van een jaarverslag. Ook organiseert het bestuur een jaarlijkse bijeenkomst voor alle bijdrageplichtigen.

Bestuur BIZ Binnenstad Haarlem

Hildo Makkes van der Deijl (voorzitter)
Eigenaar Proeflokaal de Uiver, Bierlokaal de Uiver en Wijnlokaal Louwtje

André van der Weiden
Eigenaar Jan Monnikendam

Justin Stuy (penningmeester)
Financieringsspecialist bij Rabobank in Haarlem

Paul Stork
Zakelijk directeur van het Frans Hals Museum

André van der Weiden, Justin Stuy, Paul Stork & Hildo Makkes van der Deijl.

BIZBuzzz