Collectief, krachtig, solide, duurzaam & eerlijk

Doel Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad Haarlem: met ruim 1100 ondernemers sámen werken aan meer bezoekers, langere verblijven en hogere bestedingen in de binnenstad.

Promotie en marketing

Het bezoekersaantal groeit in de komende vijf jaar door het aanboren van meer en grotere doelgroepen, zoals de zakelijke bezoekers, de nieuwsgierige (internationale) bezoekers en de herhaalbezoekers.

Samenwerking en communicatie

Haarlem is voorloper in binnenstedelijke publiek-private samenwerking. De komende vijf jaar wordt geïnvesteerd in professionalisering van de BIZ-organisatie. Het doel hiervan is het verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen ondernemers. Op deze manier proberen we gezamenlijk meer bezoekers te trekken en deze langer vast te houden.

Aantrekkelijke openbare ruimte

Het verblijfsklimaat in de binnenstad is op alle plekken schoon, heel en veilig. Daarvoor zijn een goede openbare ruimte, functionele straatverlichting en een aantrekkelijk straatbeeld essentieel.

Duurzaamheid en innovatie

Haarlem staat aan het begin van een transitie naar een circulaire economie. De gemeente heeft stevige ambities als het gaat om duurzaamheid en circulaire economie.

Heeft u een project in de binnenstad van Haarlem?

Heeft u een klein of groot project dat plaatsvindt in de binnenstad van Haarlem en wilt u een BIZ bijdrage aanvragen, vul dan het aanvraagformulier in en wij zullen uw aanvraag in behandeling nemen.

Het bestuur

De BIZ heeft een representatief bestuur waarin zowel ondernemers in de detailhandel zijn vertegenwoordigd als horecaondernemers, de culturele sector en de zakelijke dienstverlening.

Het bestuur van BIZ Binnenstad Haarlem bestaat uit:

Hildo Makkes v.d. Deijl

Voorzitter

Justin Stuy

Penningmeester

Pals Brust

Algemeen bestuurslid

Ann Demeester

Bestuurslid cultuur

André van der Weiden
André van der Weiden

Secretaris