Feestverlichting

Tijdens de donkere maanden is de binnenstad elk jaar weer feestelijk verlicht. Wat
de meeste Haarlemmers niet weten, is dat de Haarlemse BIZ-ondernemers dit
betalen. De afgelopen jaren is er zelfs voor gekozen om de feestverlichting uit te
breiden door ook de bomen op de Botermarkt en langs het Spaarne te laten
verlichten. Zo kunnen inwoners, winkeliers en toeristen elk jaar opnieuw genieten
van een gezellige, winterse sfeer.