Haarlemsewinkels.nl

Gezellig shoppen in Haarlem was tijdens de coronaperiode niet meer mogelijk. Om
die reden namen een aantal ondernemers het initiatief om een Haarlems online
platform op te richten: haarlemsewinkels.nl. Meer dan 160 winkels zijn hierop te
vinden. De BIZ gelooft in deze multichannel aanpak voor winkels en steunt dit
initiatief.